Група за личен опит – гещалт подход

Топлината се отделя при движение, мъдростта при придвижване, любовта при свързването:)

Местата са изчерпани!

Ще се радвам да се срещнем! Начало – 26.02.2021г., 17:00 – 19:00 часа

Групата е ресурс, който подпомага емоционалното, духовно и социално добруване на участниците.
В групата ще се фокусираме върху нуждите и желанието за развитие на всеки участник. Чрез експерименти, споделяне, ролеви игри в защитена среда ще си дадем шанс да растем, да изграждаме смисъл от пътя си. Всичко е на доброволен принцип, всеки участник достига до там, до където се чувства защитен.
Групата ще се събира два пъти в месеца в петък от 17:00 до 19:00. След  сформирането ще бъде затворена и ще работи с постоянни участници. Таксата на посещение е 45 лева. Ще провеждаме срещите в рамките на 3 месеца – до края на май. Заедно правим повече за всеки!

За повече информация и записване – irina.lazarova@gmail.com; 0887892879
Ирина Кирякова – водещ