За мен

От 19 години съм посветена на психотерапията, чувствам го като мисия, не като работа.
Вярвам, че винаги има начин да сме по-добре – по-щастливи, по-здрави, по-мъдри. Вярвам, че мога да предоставя помощ за самопомощ. Вярвам, че любовта намира начин да се прояви в живота на всеки, но само осъзнатото и пробудено съзнание има очи за нея.
Човекът е дарен с огромно богатство и това е способността за движение. Вярвам, че съм добър спътник в това движение – процеса на себепознание.

Като терапевт най-много дължа на собствената си терапия, на клиентите, които ме учат всеки ден и на невероятните ми треньори по психотерапия в годините.
Имам 19 години опит като терапевт в работа с много широк спектър от проблеми. Избрах да работя с разностранни заявки, защото вярвам в многообразието и това ми даде шанс да имам богатство от възможности и гледни точки.

Клиентът най-често идва с липсващото – липсва любов, липсва разбиране, липсва разбирателство. Фокусът е върху липсата. Онова, което е невидимо за клиента е наличното, потенциала и какъв би могъл да е приносът му към липсващото. Терапевтът помага да се открият ресурсите, възможностите и пътищата за решение.

Работя с възрастни, подрастващи и деца, с двойки и семейства. Имам дългогодишен опит в сферата на партньорските взаимоотношения, тревожни и страхови състояния, психосоматични проблеми, депресия, зависимости, тревожност, паник атаки, хранителни разстройства, чувство на празнота и загуба на смисъл.

Обучавала съм се в психотелесна психотерапия, позитивна-транскултурална психотерапия към ДППБ, фамилна терапия и терапия на двойката, игрова и арт терапия, хипноза и хипнотерапия и гещалт терапия. Член съм на Дружеството на психолозите в България(ДПБ -ISCO – 2634- BG – RP- 0944 София ), Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия (WAPP), Българска Асоциация по Хипноза/БАХ/ и Европейската Асоциация по Гещалт Терапия (EAGT – K101-18.), обучител и координатор в Българския Институт по Гещалт Терапия (БИГТ). Имам участия в различни международни форуми и конференции посветени на психичното здраве, продължавам да се уча, тъй като развитието е безкраен процес. Автор съм на множество публикации и книгата „Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието“, в която съм изразила себе си и съм разкрила терапевтичната работа с много любов. Имам прекрасно семейство, щастлива връзка, син с който се гордея и корени, които обичам и уважавам.


Психотерапията е шанс да съчетаем в хармония различните си лица, да намерим пространство за нуждите си и да опитомим демоните си.

Никой не може напълно да осъзнае дълбоката същност на друго човешко същество, ако не го обича.“ В. Франкъл

Щастлива съм да бъда проводник на любовта! Благодарна съм за всичките ми срещи с нея, за всички измерения, в които ми се е разкривала, и най-вече, че е и продължава да бъде в основата на живота ми, неспирно нашепвайки ми: Ще намеря начин!