Обучения, тиймбилдинги, коучинг и тематични тренинги

Изработвам специфична програма, в зависимост от нуждите на съответния колектив, група, общност. Семинарите могат да бъдат с фокус върху конкретна тема /превенция на професионално прегаряне; емоционална интелигентност/ или с фокус върху взаимоотношенията и функционирането на съответния екип, група. Работата е комбинация от ролеви игри, презентации, уоркшопи.