Групова работа

Организирам групи за личен опит и тематични групи. Групите за личен опит са насочени към себепознание и подкрепа, където участниците имат шанс да проявят себе си в защитена среда, да се свържат със сродни души и да експериментират с разнообразни модели на поведение. Тези срещи са ритмични, след като се сформира подобна група, нови участници не се приемат, тъй като се изгражда връзка и доверие между хората. Тематичните групи се организират с конкретен фокус /работа със сънища, изследване на личната митология, превенция на прегарянето,…/. Тези срещи са отворени, участниците в тях са различни и обединени от темата.  Групите са много ценен ресурс, тъй като дават шанс да бъдем споделени и отразени в рамките на добронамереност и съпричастност. Изключително ценна почва за растеж и развитие.