Преди вълната на страха да залее здравето

В океана, някои казват, че най-голяма е деветата вълна, някакъв природен ритъм. Деветата вълна е по-известна като картина на Иван Айвазовски, световноизвестен маринист от арменски произход. Изобразява море, след силна буря и хора, претърпели корабокрушение, опитващи да се спасят на отломки от мачта. Сърфистите чакат нея – най-голямата вълна. И както в океана, така и …

Преображение – творческо

Отминалият празник ми припомни нещо, което е в сърцевината на гещалт терапията. Идеята за творческото приспособяване. Творческото приспособяване е способността ни да намираме здравословни начини, които ни помагат да посрещаме промените в заобикалящия ни свят. Да сме гъвкави и да реагираме в максимална степен на реалността, а не с готови реакции формирани в миналото.  Как …

25.09. Недовършените ситуации – възможности и предизвикателства

В гещалт терапията понятието незавършен гещалт /цялост/ е фундаментално.Ще изследваме недовършените ситуации в живота ни. Как ни влияят. Как се появяват. Има ли как да завършим процес, който е отминал във времето, но не и в душата ни?!Ще потърсим красотата в несъвършенството, в изоставените планове и несбъднатите мечти.Във все по-изискващия и динамичен живот, който ни …