Нова група за личен опит

Ще се радвам да се срещнем! Начало – 12.03.2021г., 17:00 – 19:00 часа Групата е ресурс, който подпомага емоционалното, духовно и социално добруване на участниците.В групата ще се фокусираме върху нуждите и желанието за развитие на всеки участник. Чрез експерименти, споделяне, ролеви игри в защитена среда ще си дадем шанс да растем, да изграждаме смисъл …

Група за личен опит – гещалт подход

Топлината се отделя при движение, мъдростта при придвижване, любовта при свързването:) Местата са изчерпани! Ще се радвам да се срещнем! Начало – 26.02.2021г., 17:00 – 19:00 часа Групата е ресурс, който подпомага емоционалното, духовно и социално добруване на участниците.В групата ще се фокусираме върху нуждите и желанието за развитие на всеки участник. Чрез експерименти, споделяне, …

Нощ на идеите 2021

Организиранa в целия свят от Френския институт в Париж, „Нощта на идеите“ е ежегодно събитие, посветено на свободния обмен на идеи и знания. С оглед на социалните последици, които пандемията от Covid-19 предизвика, за „Нощта на идеите“ беше избрана темата „Близки“. Така ще можем да поставим много въпроси, свързани с нашите отношения в пространството и мобилността, да …