Ефектът на прилепа

…от Ухан Напоследък си имам една метафора за вируса – вятър, който невидимо се вмъква, завърта се в нас, създава течение и изважда всичко, което сме прибрали в килери, мазета и тавани. Стига навсякъде, открива и най-далечните кътчета по света и в телата ни. Извършва диагностика на здравното състояние на населението на земята. „Как сте, …

Прошка

Прошка. Какво е тя, всъщност? Какво е процесът на прощаване? Каква е ролята и в живота ни? Прошката е мъдрост, прошката е белег на порастване, прошката е огледало, в което виждаме границите си, прошката е част от процесът на развитие. Като един гещалт терапевт бих се запитала какво стои от другата страна на прошката, каква …

Група за личен опит

Всяка среща е богатство! Следващата ни дата е на 26.03.2021г., 17:30 – 19:30 часа Групата е ресурс, който подпомага емоционалното, духовно и социално добруване на участниците.В групата ще се фокусираме върху нуждите и желанието за развитие на всеки участник. Чрез експерименти, споделяне, ролеви игри в защитена среда ще си дадем шанс да растем, да изграждаме …